Правото на „изслушване под надзор” според международното право

| Марта Методиева ,

Когато някой бъде арестуван, той има право да бъде изправен пред съдия. Това е основен принцип на международното право, изключително важна гаранция, че арестът, третирането и продължилото задържане са законни. И все пак Бразилия не съблюдава това право. Задържаните често чакат с месеци, преди да видят съдия. Например в щата Сао Пауло, в който живеят 37 процента от цялото бразилско затворническо население, повечето задържани не са изправяни на съд поне в продължение на три месеца. Рискът от малтретиране често е най-голям в началните етапи на задържане, когато полицията разпитва заподозрения. Забавянето прави арестантите по-уязвими на мъчение и други сериозни форми на тормоз от злоупотребяващи полицаи.

През 2012 г. Подкомитетът към ООН за превенция на мъчението и друго жестоко, нечовешко или деградиращо отношение или наказание, докладва, че е получил „многократни и подробни разкази за мъчения и малтретиране” в Сао Пауло и други бразилски щати, „извършени предимно от военна и цивилна полиция”. Мъчението се е случило под полицейски надзор или по време на арест, на улицата, в частни къщи или в скрити външни зони и било описано като „произволно насилие, като форма на наказание, също и за изтръгване на признания”. Освен нарушаването на правата на задържаните, тези злоупотребяващи практики правят още по-сложно установяването от страна на полицията на вида обществено доверие, който често е изключително важен за ефективен контрол на престъпността. Подобни практики подриват легитимните усилия за обществена сигурност и справянето с престъпността и така имат отрицателен ефект върху бразилското общество въобще.

Правото за изправяне пред съд без забавяне е включено в отдавна ратифицирани от Бразилия споразумения, включително Международната конвенция за гражданските и политическите права и Американската конвенция за човешки права. Комитетът за човешки права към ООН, отговорен за тълкуването на Международната конвенция, определя, че времето между ареста на един обвиняем и изправянето му пред съдебната власт „не трябва да е повече от няколко дни”, дори по време на състояния на спешност. Междуамериканският съд за човешки права в Кастийо-Паезказе, отсъжда, че Американската конвенция и конституцията на Перу са били нарушени, когато един задържан в Перу не бил изправен пред компетентен съд в срок от 24 часа, както изисква перуанската конституция.

Други държави в Латинска Америка са инкорпорирали това право в тяхното вътрешно законодателство. Например в Аржентина, според федералния кодекс за криминална процедура в случаи на арест без съдебна заповед, задържаният трябва да бъде изправен пред компетентна съдебна власт в срок от шест часа. В Чили кодексът за криминална процедура изисква в случаи на арестуване на човек по време на извършването на криминално деяние, задържаният да бъде изправен пред прокурор в срок от 12 часа. Той трябва или да освободи арестанта, или да го изправи пред съд в срок от 24 часа след ареста.

Съвсем неоправдано е демокрация като Бразилия да пренебрегва толкова дълго такова фундаментално право. Една реформа сама по себе си не може да реши проблема със злоупотребяващите полицейски практики в страната и все още ще оставя някои задържани без правото да бъдат изправяни пред съд, пропаст, на която конгресът също трябва да обърне внимание. Но един проектозакон би бил изключително важна стъпка за справянето с малтретирането на задържани и гарантирането, че бразилската полиция ще действа по по-прозрачен, професионален и ефективен начин.