Нов доклад за здравните услуги достъпен на сайта на БХК

|

Докладът "Правни стандарти и способи за административна и съдебна защита на правата на ползвателите на здравни услуги" е достъпен на сайта на БХК тук.

Изследването е осъществено по проект „Правни проблеми и съдебна защита на лицата, ползващи здравни услуги“ на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София, от адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет, и д-р Алексей Пампоров, ръководител Социологически проучвания на Институт „Отворено общество“ – София.

Изследването се състои от две части. В „Правни стандарти и способи за административна и съдебна защита на правата на ползвателите на здравни услуги“ се съдържа анализ на нормативната уредба на обществените отношения, които възникват във връзка със здравеопазването. В „Основни нарушения на правата на пациентите – социологическа перспектива“ са обобщени данни от национално представително социологическо проучване, проведено от Института през октомври 2009 г.

Докладът беше официално представен през април 2011 г. 

Едва два процента от ползвателите на здравни услуги в България са потърсили защита от съда заради нарушени права. Основните причини да не се търси защита от съдебната система е че "съдебното производство е бавно и скъпо" (според близо 43 процента от анкетираните) и че "съдебната система е също толкова корумпирана, колкото и здравната" (за 41 процента от анкетираните).

 "За разлика от други държави, в които съдът се превърна в катализатор на промените в здравеопазването и образованието, в България той не успя да се наложи като играч в областта на здравните реформи", подчерта по време на представянето на доклада Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт "Отворено общество" – София. Причините за това, според адвокат Илиана Савова (Български хелзинкски комитет) се коренят в Конституцията на страната, където законодателят, вместо да гарантира правото на здраве, е вменил задължението за здравно осигуряване. Савова подчерта още, че по същество здравноосигурителните вноски не се различават от застрахователните премии с изключение на това, че са задължителни за българските граждани.